freitags gruß

Feed-Ansicht Miniaturansicht
✿Luxray✿
Jahr des Drachen am 10.02.2024
ƧЄԼЄƝƛ ƓƠMЄȤ
ՏȝʅȝՌԹ ԳԾʍȝՀ || ՅʅԹՇƙ & աɧɿԵȝ עȝՐՏɿԾՌ
Valentinstag am 14.02.2024
Karneval vom 8. bis 14. Februar 2024 in Deutschland
Aʂιαɳ Bҽαυƚყ
A Very Karkat Christmas
windows 7 vm test
Sҽʅҽɳα Gσɱҽȥ || Lσʋҽ Yσυ Lιƙҽ α Lσʋҽ Sσɳɠ
Frohe Weihnachten, Merry Christmas 2023
Aɱყ Lҽҽ || Eʋαɳҽʂƈҽɳƈҽ