v b

Feed-Ansicht Miniaturansicht
`Śćęńę Quęęń. xbb   [[Órigińął Błińgęę]]
I ℓøvє yøu, šєℓєηα
.L.i.v.e. .y.o.u.r. .D.r.e.a.m.s.
{♥Hαρρу Bιятн∂αу Rι¢¢нαи♥}
Isa t.v.b.
Me and Mapù =)    shimmietta mia t.v.b.  [leggi la descrizione] >>✘ᵒʳᶤᵍᶤᶰᵃˡ ᵇʸ ᵐᵃᵗʸ✘<<
».●•\.đέмί.♥.Ļόvάάţό./•●«™ ςяέέάţ вч → ράммέž´ ħέήđέяşόήή..((A,L,&,L..))
Twilight Town
X UN'AMICA SPECIALE E AL SUO COMPLEANNO SPECIALE^^T.V.B^^
▶❝Hᴀᴘᴘʏ Bɪʀᴛʜᴅᴀʏ,Uɴᴅᴇʀᴛᴀᴋᴇʀ! #1!❞◀
°°OoO°°V.V.B.°°OoO°°
bua