naruto and sasuke love story

Feed-Ansicht Miniaturansicht
Naruto and Sasuke.
Naruto and Sasuke! (Yaoi) *Lick that belly button!* ^o^ {ɓƴ χℵƦƐᎦɩƸƲɨᏝΛɗɗɩɕʈƐɖℵχ}
Naruto and Sasuke love U.G.B.
Naruto and Sasuke
naruto and sasuke sping
Naruto and Sasuke
Naruto And Sasuke:D! (80thh Blingee:)!!
NARUTO AND SASUKE
A tender love story.
Black and White Love
naruto e sasuke
Naruto and Sasuke